نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

تقدیم به آنانی که صبر را به حقیقت پیوند می دهند

۷۹۳
 • موزیک/نوای نی-وصال علوی
 • تصنیف خوانی /قربان نجفی-بازیگر
 • موزیک/عهد-زنده یاد داریوش رفیعی
 • گفتگو با علی نصیریان-بخش چهارم
 • صدای دل شب
 • جاده ابریشم/گیتارو
 • متن خوانی/هومن خدابخش -بیننده منتخب
 • متن خوانی/محمد شیری-بازیگر
 • موزیک/ای یار-وحید تاج
 • نی/هوشنگ عبادی
 • موزیک /محد معتمدی