نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

قسمت ۱ :بررسی صحبت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری قبل از برگزاری انتخابات

۱۳,۳۹۳
 • نوروز ۸۸
 • تقویت خط عدم سلام اتنخابات
 • روزها و شب های پرشور انتخاباتی
 • ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
 • انتظار عمومی برای مناظره موسوی- احمدی نژاد
 • مناظره احمدی نژاد- موسوی
 • نیمه شب ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
 • نامه شدید اللحن هاشمی رفسنجانی
 • آخرین ساعات مهلت تبلیعات
 • تلاش بی بی سی برا القای تقلب
 • راهپیمایی مقابل وزارت کشور در اعتراض به تقلب
 • ایران در آستانه حماسه ای به یاد ماندنی
 • چند روز قبل از انتخابات
 • ۲۳ خرداد : اولین جرقه ها
 • گسترش تدریجی خشونت و آشوب
 • یکشنیه ۲۴ خرداد
 • حضور موسوی در میان جمعیت راهپیمایی کننده : خیابا ن آزادی، افزایش هیجان
 • ۲۵ خرداد : خشونت و آشوب در پایان راهپیمایی
دهم
دهم
خلاصه این برنامه :
بیشتر