نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

نگاهی به رویدادهای سیاسی در هفته ی گذشته

۳۳۵
مجله سیاسی
مجله سیاسی
خلاصه این برنامه : مهمانان: آقایان ابطحی ، موسوی نیا و ، ایزدی
بیشتر