نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

افراد متفاوت در جامعه

۱۳۷
۱.۶۱۸
1.618
خلاصه این برنامه : افراد متفاوت در جامعه موضوعی متفاوت از برنامه 1.618
بیشتر