نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

طبیعت و مناطق حفاظت شده

۱۳۵
۱.۶۱۸
1.618
خلاصه این برنامه : در این قسمت نیز به همراه آقای ایرانلو پیرامون منطق حفاظت شده و طبیعت و ... صحبت خواهیم نمود
بیشتر