نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید
فیلم تلویزیونی شبکه نمایش
اطلاعات بیشتر
فیلم تلویزیونی شبکه نمایش
خلاصه این برنامه : افسانه نیازی زن تنها، افسرده ومیانسالی است که قدرت راه رفتن را از دست داده است. او همسرش را در سانحه رانندگی از دست داده و فرزندانش هم او را ترک کرده اند. افسانه مادرش را در مرگ همسرش مقصر می داند و دلیل سپردن او به خانه سالمندان و رها کردنش را اینگونه توجیه می کند. هر از چند وقت یکبار پرستاری وظیفه مراقبت از او را در خانه به عهده میگیرد اما تندخویی خانم نیازی، مانع از ادامه کار آنها با همدیگر می شود. اما الهه، پرستاری که به تازگی با افسانه آشنا شده است با صبوری، علاوه بر اینکه زندگی او را به حالت عادی بازمی گرداند مقدمات آشتی افسانه با مادر و فرزندانش را هم فراهم می کند.
بیشتر